Đăng Ký Làm Gia Sư Dạy Kèm Tại Trung Tâm Gia Sư Sao Việt

Tỉnh/Thành dạy (*)

Khu vực dạy (*)

Họ tên (*)

Ngày sinh (*)

Nguyên quán (*)


Địa chỉ hiện tại (*)

Số CMND/CCCD (*)

Email (*)

Điện thoại (*)

Trường đào tạo (*)

Ngành học (*)

Niên khóa (*)Ví dụ: Niên khóa ĐH/CĐ của bạn là 2015 - 2019, Vậy năm nhập học 2015, năm tốt nghiệp 2019

Hiện là (*)Lưu ý: Chọn loại giáo viên chỉ dành riêng cho giáo viên, nếu không phải giáo viên thì không cần chọn phần này

Đơn vị công tác

Ưu điểm

Môn dạy (*)


Lớp dạy (*)


Thời gian dạy (*)

Lương tối thiểu

vnđ/ 1 buổi

Lưu ý: 1 buổi của giáo viên là 90 phút
1 buổi của sinh viên là 120 phút


TOP