Bỏ Gạch Đỏ Dưới Chữ Khi Soạn Thảo Văn Bản Trong Word

Bạn đang gõ một văn bản hay mở một trang văn bản Word và thấy văn bản của mình bị những dòng gạch đỏ dưới chữ khiến bạn cảm thấy khó chịu. Hôm nay, Trung tâm Gia Sư Sao Việt sẽ giúp bạn khắc phục vĩnh viễn lỗi này

Video hướng dẫn nhanh

Những gạch đỏ là công cụ kiểm lỗi của Microsoft Word

Để khắc phục, các bạn thực hiện như sau:

Lỗi gạch đỏ trong word 1

Chuẩn bị

Chọn File

Lỗi gạch đỏ trong word 2

Sau đó chọn Options

Lỗi gạch đỏ trong word 3

Chọn Proofing

Lỗi gạch đỏ trong word 4

Khắc phục lỗi chữ bị gạch đỏ

Các bạn tìm phần When correcting spelling and grammar in Word

Lỗi gạch đỏ trong word 5

Tại phần này có 4 mục:

  • Check spelling as you type (Kiểm tra chính tả khi bạn gõ)
  • Mark grammar errors as you type (Đánh dấu các lỗi ngữ pháp khi bạn gõ)
  • Frequently confused words (Các từ thường bị nhầm lẫn)
  • Check grammar with spelling (Kiểm tra ngữ pháp với chính tả)

Các bạn bỏ check ở cả 4 mục này, sau đó nhấn OK

Lỗi gạch đỏ trong word 6

Kết quả

Lỗi gạch đỏ trong word 7

Như vậy, chỉ chưa đầy 30 giây, các bạn đã tắt được chức năng kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp trong Microsoft Word. Chúc bạn thành công!

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP