Cách Sử Dụng Blending Mode Trong Photoshop CC

Blending mode trong Photoshop CC là một trong những công cụ sáng tạo và thú vị nhất trong việc thiết kế hay chỉnh sửa hình ảnh. Tạo dựng hiệu ứng hòa trộn giữa các Layer được chọn với các Layer bên dưới nó. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về các lệnh trong Blending Mode cách sử dụng cũng như cách hòa trộn như thế nào. 

Video hướng dẫn

Blending mode

Bạn có thể tải hình ảnh thực hành tại đây.

Vì trong Blending Mode có rất nhiều lệnh nên mình chia nó ra làm sáu nhóm như sau:

  • Normal: Normal và Dissolve.
  • Darken: Darken, Multiply, Color Burn, Linear Burn, Darker Color.
  • Lighten: Lighten, Screen,Color Dodge, Linear Dodge, Lighten Dodge.
  • Contrast: Overlay, Soft Light, Hard Light, Vivid Light, Linear Light, Pin Light, Hard Mix.
  • Effect: Difference, Exclusion, Subtract, Divide.
  • Color: Hue, Saturation, Color, Luminosity.

Mỗi một nhóm Blending Mode này có chung một hiệu ứng hòa trộn khá giống nhau có cùng một quy luật hòa trộn nhưng khác nhau ở cấp độ hòa trộn tăng dần mạnh nhẹ khác nhau.

Nhóm Normal

Nhóm này sẽ không giúp bạn hòa trộn với Layer phía bên dưới mà thay vào đó bạn sẽ sử dụng hai tính năng đó là Opacity Fill để hòa trộn đậm nhạt cho hình ảnh. 

Với Opacity bạn có thể tạo ra một hiệu ứng nhìn xuyên thấu qua hình ảnh. Tùy vào phần trăm bạn chỉnh mà mức độ xuyên thấu khác nhau.

Tùy chình normal

Trong nhóm Normal còn có lệnh Dissolve để sử dụng lệnh Dissolve này bạn cũng cần phải kết hợp với Opacity Fill như Normal.

Nhóm Darken 

Với nhóm Darken này có chung một đặc tính đó là ưu tiên vùng tối tức là sẽ tăng cường vùng tối giữa hai Layer hình ảnh và làm giảm đi phần sáng ngoài ra nó còn loại bỏ đi màu trắng nếu có.

lệnh darken trong photoshop

Nhóm này sẽ chia theo cấp bậc hòa trộn của từng lệnh trong nhóm. Mỗi lệnh sẽ tạo ra một màu sắc hòa trộn khác nhau bạn lựa chọn lệnh nào để cho bức ảnh phù hợp với yêu cầu của bạn.

các tùy chỉnh hòa trộn màu tối

Nhóm Lighten

Nhóm Lighten này sẽ ngược lại với nhóm Darken là nhóm Lighten sẽ ưu tiên các vùng sáng và làm giảm hoặc loại bỏ các vùng tối.

tùy chỉnh hòa trộn sáng

Cấp bậc hòa trộn của nhóm này thì cũng phần chia theo đậm nhạt nên bạn phải tự vào Photoshop trải nghiệm mới cảm nhận được màu hòa trộn phù hợp.

các mức độ hòa trộn

Nhóm Contrast 

Nhóm Contrast này sẽ đồng thời tăng cường vùng sáng và vùng tối nó sẽ loại bị đi màu ghi 50%. Tức là những màu sáng trong hình ảnh sẽ không bị mất đi mà trở nên sáng hơn và ở các vùng tối đặc biệt thì cũng tạo thêm độ tối chứ không hề mất một trong hai như Darken hay Lighten.

hòa trộn màu tăng sáng tối

Các lệnh trong nhóm này cũng khá đơn giản điều chỉnh cho màu sáng tối hòa trộn mà không mất đi nhưng cấp độ hòa trộn thì khác nhau ở đặc tính ưu tiên vùng sáng hơn tý hay ưu tiên vùng tối hơn tý.

mức độ hòa trộn màu

Nhóm Effect 

Nhóm Effect có một quy luật hoạt động khác biệt với các nhóm trước đó, nhóm này sẽ tạo ra sự chênh lệch và sự kết hợp về màu sắc theo dạng đảo chiều, bổ túc hay đối xứng nhau trên các trục màu của hình ảnh.

hòa trộn theo dải màu

Các lệnh trong nhóm Effect sẽ hòa trộn theo một giải màu khác nhau. Mỗi dải màu sẽ dựa trên một dạng kết hợp khác nhau nên màu sắc sẽ đa dạng.

Nhóm Color 

Nhóm Color cho phép hòa trộn giữa các Layer bằng cách xử lý các vùng màu trên hình ảnh đó, ta sẽ sử dụng các cách hòa trộn tăng độ bảo hòa, sáng tối, giải sắc độ của Layer,... 

hòa trộn theo độ bảo hòa

Cách hòa trộn này được sử dụng khá ít vì đặt tính của nó khá phức tạp và khó có thể tùy chỉnh màu phù hợp.
 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP