Cách Sử Dụng Blending Mode Trong Photoshop CC

Blending mode trong Photoshop CC là một trong những công cụ sáng tạo và thú vị nhất trong việc thiết kế hay chỉnh sửa hình ảnh. Tạo dựng hiệu ứng hòa trộn giữa các Layer được chọn với các Layer bên dưới nó. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về các lệnh trong Blending Mode cách sử dụng cũng như cách hòa trộn như thế nào. 

TOP