File Phần mềm Excel Kế toán nội bộ bán hàng

File phần mềm bán hàng bằng Excel Kế toán nội bộ với đầy đủ chức năng như nhập, xuất hàng hóa. Sổ chi tiết mua hàng, nhật ký mua hàng được thiết kế để dễ dàng tổng hợp và báo cáo theo quy định của thuế. In phiếu nhập xuất đơn giản và chi tiết. Hỗ trợ báo cáo chi tiết mua hàng một cách nhanh chóng

Chức năng chính của phần mềm 

Nhập liệu 2 phân hệ: 1 công nợ vào + 1 công nợ ra

  1. Nhật ký mua hàng
  2. Nhật ký bán hàng

phần mềm excel kế toán nội bộfile quản lý bán hàng excel

Báo cáo được nhập xuất tồn đến thời điểm bán hàng

báo cáo chi tiết công nợ excel

Báo cáo tổng hợp công nợ đến thời điểm bán hàng

in phiếu xuất chi tiết

Xem công nợ chi tiết

in phiếu giao  hàngin phiếu thu tiền mặt

Hướng dẫn các bước sử dụng phần mềm bán hàng bằng Excel kế toán nội bộ 

Bước 01: tạo danh mục hàng hóa, và thông tin của các mặt hàng cần bán

  • Đặt mã hàng, tên hàng, đơn vị tính và giá bán của các mặt hàng
  • Bảng này cũng là bảng tổng hợp nhập xuất tồn dùng để báo cáo hàng kỳ luôn

Bước 02: Tạo thông tin người mua hàng và người bán hàng

  • Đặt mã công nợ và giá trị công nợ còn lại của các khách hàng
  • Bảng này cũng là bảng báo cáo công nợ cuối kỳ cho công tác quản trị

Bước 03: kế toán công  nợ mua vào tất cả làm việc ở Nhật Ký Mua hàng

  • Theo dõi công nợ mua vào
  • Nhập hàng vào: phiếu nhập, công nợ, phiếu chi tiền

Vui lòng nhập bình luận bên dưới bài viết, chúng tôi sẽ gửi file excel bản đầy đủ chức năng tới Email của bạn! Sau 3h bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng inbox cho admin tại địa chỉ fanpage https://www.messenger.com/t/trungtamgiasusaoviet

>> XEM THÊM PHIÊN BẢN ĐẦY ĐỦ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EXCEL

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP