File Phần mềm Excel Kế toán nội bộ bán hàng

File phần mềm bán hàng bằng Excel Kế toán nội bộ với đầy đủ chức năng như nhập, xuất hàng hóa. Sổ chi tiết mua hàng, nhật ký mua hàng được thiết kế để dễ dàng tổng hợp và báo cáo theo quy định của thuế. In phiếu nhập xuất đơn giản và chi tiết. Hỗ trợ báo cáo chi tiết mua hàng một cách nhanh chóng

TOP