Phiên bản đầy đủ phần mềm quản lý bán hàng bằng Excel

Công nợ vào và công nợ ra đầy đủ các chức năng chính như: Thiết kế 01 phân hệ nhật ký mua hàng, Thiết kế 01 phân hệ nhật ký bán hàng, Báo cáo được nhập xuất tồn đến thời điểm bán hàng, Báo cáo tổng hợp công nợ đến thời điểm bán hàng, Xem được công nợ chi tiết

Tạo danh mục hàng hóa, và thông tin của các mặt hàng cần bán

Đặt mã hàng, tên hàng, đơn vị tính và giá bán của các mặt hàng

Bảng này cũng là bảng tổng hợp nhập xuất tồn dùng để báo cáo hàng kỳ luôn

phần mềm quản lý bán hàng bằng excel

Hướng dẫn sử dụng File phần mềm Excel bán hàng

Tạo thông tin người mua hàng và người bán hàng

báo cáo mua hàng trong ngàybáo cáo tổng hợp hàng tồn khoin phiếu xuất kho theo mã đơn hàng, ngày tháng

Đặt mã công nợ và giá trị công nợ còn lại của các khách hàng

Bảng này cũng là bảng báo cáo công nợ cuối kỳ cho công tác quản trị

Kế toán công  nợ mua vào tất cả làm việc ở Nhật Ký Mua hàng

Theo dõi công nợ mua vào

Nhập hàng vào: phiếu nhập, công nợ, phiếu chi tiền

Vui lòng nhập bình luận bên dưới bài viết, chúng tôi sẽ gửi file excel bản đầy đủ chức năng tới Email của bạn! Sau 3h bạn vẫn chưa nhận được email thì vui lòng inbox cho admin tại địa chỉ fanpage https://www.messenger.com/t/trungtamgiasusaoviet

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP