Cách Thống Kê Số Lượng Học Sinh Giỏi Khá Trung Bình Yếu Bộ Môn Như Thế Nào

Khi sử dụng excel trong việc thống kê kết quả học tập là một việc khá quen thuộc với thầy cô nhưng nếu thầy cô biết thêm tính năng này thì việc thống kê kết quả cuối năm sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Video hướng dẫn

Cách thống kê số lượng học sinh giỏi khá trung bình yếu

Thầy cô có thể tải file thực hành tại đây.

Với cách thống kê thông thường thầy cô sẽ ngồi đếm số học sinh giỏi, khá, trung bình và yếu cách thống kê này khuyết điểm khá lớn đó là độ chính sát không cao vì có thể thầy cô đếm nhầm hoặc đang đếm mà có việc gì đó thì khi quay lại phải đếm lại từ đầu.

Khi thầy cô đã có bản đánh giá điểm của học sinh qua quá trình học tập và thầy cô cũng đã đánh giỏi(G) khá(K) trung bình(TB) và yếu(Y) trong bản thống kê. Giờ mình sẽ dựa vào cột phân loại này mà tính số học sinh giỏi khá trung bình yếu.

bản kết quả xếp loại

Trong Countifs có hai thành phần bao gồm:

  • Thành phần 1 là vùng dữ liệu(cột danh sách xếp loại cuối năm từ học sinh đầu tiên đến học sinh cuối cùng).
  • Thành phần 2 là loại cần tìm ví dụ mình tìm học sinh giỏi sẽ là "G".

Giờ mình sẽ sử dụng lệnh Countifs để thống kê số học sinh giỏi bằng cú pháp là =Countifs(bôi đen cột xếp loại cuối năm từ học sinh đầu tiên đến học sinh cuối cùng;gõ "G") trong đó "G" là ký hiệu của học sinh giỏi.

tính số học sinh giỏi

Bây giờ mình có thể kiểm tra thử kết quả xem có đúng hay không.

tìm số học sinh giỏi trong excel

Đến số học sinh khá bạn cũng sử dụng hàm Countifs với cú pháp =Countifs(bôi đen vùng dữ liệu cần tính;gõ "K") trong đó "K" là ký hiệu của nhóm học sinh khá.

tính xếp loại học sinh trong excel

Đối với lần đầu sử dụng thầy cô sợ sai sót thì kiểm tra lại kết quả.

Với học sinh trung bình thì thầy cô cũng tiếp tục sử dụng hàm Countifs với cú pháp =Countifs(bôi đen vùng dữ liệu cần tìm; gõ "TB") ký hiệu của nhóm học sinh trung bình.

tính số học sinh trung bình trong excel

Kết quả sau khi thống kê

Khi thầy cô thống kê xong thì thầy cô có thể lưu lại và sử dụng.

kết quả sau khi tổng kết

Như vậy thầy cô đã thống kê xong kết quả học tập của học sinh một cách nhanh chóng với độ chính xác 100%. Thầy cô đã tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP