Học PowerPoint Cơ Bản | Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Merge Shapes

Merge Shapes là một công cụ rất thú vị hỗ trợ cho người dùng trong việc hợp nhất hoặc phân tách các đối tượng. Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các tính năng hữu ích của công cụ này.

Bài học trước

Video hướng dẫn

Sử dụng Union

Union cho phép hai đối tượng riêng lẻ hợp nhất thành một khối thống nhất. Để sử dụng, đầu tiên các bạn kéo 2 đối tượng nằm chồng lên nhau, sau đó ở thẻ Shape Format chọn Merge Shapes rồi chọn Union.

chọn merge shapes union

Kết quả sau khi thực hiện Union:

kết quả union

Sử dụng Combine

Tiếp theo là Combine, tính năng này cho phép hai đối tượng riêng lẻ kết hợp thành 1 khối nhưng loại bỏ phần giao nhau giữa chúng. Để áp dụng, các bạn thao tác tương tự như phía trên tuy nhiên ở phần Merge Shapes các bạn chọn Combine.

chọn merge shapes combine

Kết quả sau khi thực hiện Combine. 

kết quả combine

Sử dụng Fragment

Fragment sẽ giúp chúng ta phân tách từ 2 đối tượng ban đầu thành 3 đối tượng mới bao gồm 2 phần không giao nhau và 1 phần giao nhau giữa hai đối tượng. Để thực hiện các bạn kéo 2 đối tượng nằm chồng lên nhau, sau đó ở thẻ Shape Format chọn Merge Shapes rồi chọn Fragment.

chọn merge shapes fragment

Kết quả sau khi thực hiện Fragment:

kết quả fragment

Sử dụng Intersect

Tính năng thứ tư chính là Intersect, tính năng này giúp chúng ta chỉ lấy phần giao nhau giữa hai đối tượng được chọn trước đó. Để thực hiện các bạn kéo 2 đối tượng nằm chồng lên nhau, sau đó ở thẻ Shape Format chọn Merge Shapes rồi chọn Intersect.

chọn merge shapes intersect

Kết quả sau khi thực hiện Intersect:

kết quả intersect

Sử dụng Subtract

Cuối cùng là Subtract, tính năng này cho phép chúng ta lấy phần còn lại của đối tượng thứ nhất sau khi bị trừ bởi đối tượng thứ hai. Các bạn lưu ý đối tượng thứ nhất chính là đối tượng mà các bạn chọn đầu tiên. Để áp dụng các bạn làm tương tự như ở trên nhưng ở phần Merge Shapes các bạn chọn Subtract.

chọn merge shapes subtract

Kết quả sau khi thực hiện Subtract:

kết quả subtract

Bài học tiếp theo

>> Học PowerPoint Cơ Bản Cách Trình Chiếu Powerpoint, Thủ Thuật Trình Chiếu Slide

Ngoài ra bạn có thể xem thêm các cách thêm chữ vào PowerPoint, thêm video vào PowerPoint hay thêm âm thanh vào PowerPoint.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP