Cách Căn Lề Trong Word 2010 Đúng Chuẩn Cho Văn Bản Để In Ấn

Trước khi định dạng một văn bản bất kỳ thì việc căn lề văn bản Word giúp cho văn bản được định dạng đúng quy chuẩn. Việc căn lề chuẩn trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 là việc cần thiết khi bạn làm việc liên quan tới giấy tờ, văn bản, báo cáo, đơn từ hành chính, giúp giấy tờ đó trở nên chuyên nghiệp và bắt mắt hơn. Bài viết hướng dẫn dưới đây sẽ chỉ cho bạn chi tiết các bước căn lề trong Word chuẩn trước khi định dạng văn bản.

TOP