Học PowerPoint Cơ Bản | Cách Chèn Video Vào PowerPoint

Ở bài trước thì mình cùng các bạn đã tìm hiểu cách chèn văn bản vào PowerPoint. Tuy nhiên, một bài thuyết trình sẽ thật đơn điệu và khó có thể truyền tải nội dung tốt nếu như không có một video liên quan. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách để chèn video vào PowerPoint nhé.

TOP