5 Ý Tưởng Dạy Học Với Mentimeter

Mentimeter là một ứng dụng đang rất phổ biến. Cho phép bạn sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng để bỏ phiếu cho bất kỳ câu hỏi nào. Phù hợp trong việc phục vụ giảng dạy của giáo viên. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn sử dụng Mentimeter với 5 ý tưởng dạy học độc đáo.

TOP