Tạo Hiệu Ứng Chữ Phát Sáng Neon Trong Photoshop

Trong photoshop thì việc tạo ra những kiểu chữ mới là không phải là việc xa lạ. Nhưng đối với việc tạo ra kiểu chữ phát sáng thì không phải ai cũng biết và trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo ra kiểu chữ phát sáng trong photoshop.

TOP