Ứng Dụng Giải Bài Tập Trên Điện Thoại 2020, Google Socratic

Ứng dụng Google Socratic giúp học sinh sinh viên giải bài tập và ôn thi hiệu quả. Theo hãng công nghệ này, Socratic thực hiện nhiệm vụ trên thông qua công nghệ Al. Trong bài viết này mình sẽ chỉ ra các đặc điểm và cách sử dụng ứng dụng này khi giải bài tập ôn thi.

TOP