Cách Sử Dụng Công Cụ Patch Tool Chỉnh Sửa Ảnh Trong Photoshop CC

Công cụ Patch Tool là một công cụ xóa bỏ vùng ảnh hỏng đắp vào đó một vùng ảnh mới. Về cơ bản thì công cụ Patch Tool sẽ lấy mẫu ở vùng ảnh đẹp đắp vào những chỗ cần sửa vì vậy công cụ này đem lại một bức ảnh tự nhiên hơn các công cụ khác.

TOP