Hướng Dẫn Cách Đánh Số Trang Trong Word

Các bạn đang có một văn bản word rất nhiều trang, khi in ra chúng ta không thể phân biệt được thứ tự các trang nếu không đánh số thứ tự cho trang đó. Để khắc phục được điều đó, Trung Tâm Gia Sư Sao Việt xin hướng dẫn các bạn cách đánh số trang một cách dễ dàng nhất.

TOP