Điểm Danh Online Bằng Mentimeter

Khi điểm danh bằng công cụ Mentimeter thì thầy cô có thể điểm danh online hoặc điểm danh tại lớp. Ưu điểm là việc điểm danh này rất nhanh chóng học sinh có thể điểm danh ngay mà chỉ cần có kết nối mạng mà không cần tải hay cài đặt phần mềm. Có thể điểm danh trên điện thoại không cần phải dùng máy tính.

TOP