Hướng Dẫn Sử Dụng Google Classroom Cho Giáo Viên Tạo Lớp Học Online Hiệu Quả

Google Classroom là một ứng dụng tổ chức và quản lý lớp học, với Google Classroom thầy cô có thể tạo lớp học, giao bài, chấm bài và trả bài và thầy cô còn có thể chia sẻ và lưu dữ liệu học tập, thông báo và nhận phản hồi, theo dõi kết quả học tập. Ngoài phiên bản web, Google Classroom cũng có phiên bản trên Android và iOS cho phép học sinh, giảng viên theo dõi, cập nhật tình hình lớp học ở bất kỳ nơi đâu.

TOP