Kỹ Thuật Quản Lý File Trên Google Drive

Google Drive là một tính năng hữu ích và có dung lượng bộ nhớ miễn phí tới 15GB cho mỗi tài khoản. Vì vậy bạn có thể lưu trữ bất cứ nội dung nào mà bạn muốn trên google drive nhưng để sử dụng google drive một cách hiệu quả thì ít người biết và trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các tính năng mà google drive cung cấp.

TOP