Trộn Đề Và Đặt Đồng Hồ Thời Gian Làm Bài Timify Trên Google Form

Khi thầy cô tạo đề thi 15 phút, 1 tiết, thi học kỳ thì việc trộn các câu hỏi và trộn câu trả lời để có thể tạo ra nhiều đề với một nội dung như nhau sẽ giúp cho việc chép bài lẫn nhau của học sinh bị hạn chế. Nhưng nếu trộn đề bằng tay thì thầy cô sẽ tốn khá nhiều thời gian và công sức. Vì thế hôm nay mình sẽ dẫn thầy cô trộn đề thi một cách nhanh chóng.

TOP