Tách Đối Tượng Đỉnh Cao Trong Photoshop

Trong Photoshop có những lúc ta cần tách đối tượng đối với những đối tượng đơn giản thì ta chỉ cần khoan vùng và tách đối tượng nhưng đối với những hình có đối tượng muốn tách phức tạp thì làm như thế nào? Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tách đối tượng đỉnh cao trong Photoshop.

TOP