Hiệu Ứng Morph Chuyển Động Vật Thể Trong PowerPoint

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một hiệu ứng chuyển động vật thể Morph được ứng dụng rất nhiều trong thực tế để tạo ra các mô hình hoặc trong quá trình các bạn tạo các slide thuyết trình trong kinh doanh, chuyển động của các sản phẩm...

Chuyển PowerPoint Thành Video Và Chèn Clip Quay Qrực Tiếp GV Giảng Bài Ở Góc Màn Hình

Trong khi dạy học thì việc sử dụng PowerPoint để hỗ trợ là việc hết sức cần thiết. Những khi thầy cô muốn làm PowerPoint thành một video để gửi cho học sinh và có kèm theo video giảng bài của thầy cô ở góc màn hình. Thầy cô lưu ý là mỗi phiên bản PowerPoint có thể khác nhau PowerPoint mình đang sử dụng là PowerPoint 2019.

TOP